Bartosz Ilewicz

Radca prawny,
Trener biznesu,
Mediator

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach cywilnych w tym przede wszystkim sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w sztuce lekarskiej, zakończonych zasądzeniem wysokich kwot na rzecz poszkodowanych, sprawach spadkowych oraz sprawach z zakresu prawa pracy. Były długoletni pracownik Kasy Chorych czyli poprzednika Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie odpowiadał za kontrakty z podmiotami leczniczymi.

Oprócz spraw dotyczących doradztwa w zakresie prawa medycznego, świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy, w szczególności w negocjowaniu układów zbiorowych pracy, tworzeniu regulaminów pracy, wynagradzania i innych źródłach prawa pracy. Zasiada także w Komisjach Antymobbingowych i doradza przy tworzeniu wewnętrznych polityk antymobbingowych. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz pracodawców jak i związków zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, prowadzi mediacje w zakresie prawa pracy oraz reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach pracowniczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym zarówno dla przedsiębiorców jak i podmiotów z sektora jednostek finansów publicznych. Od lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla przedsiębiorców, szkół publicznych, pełni także rolę egzaminatora w ramach szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.