Katarzyna Piotrowska Radziewicz

Radca prawny

Przez wiele lat związana z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Ekspert w tworzeniu i stosowaniu regulacji prawnych z zakresu prawa farmaceutycznego, działalności leczniczej i praw pacjenta.

Twórczyni pierwszych opinii prawnych wskazujących na różnicę pomiędzy dozwoloną informacją, a niedozwoloną reklamą apteki. Współtwórczyni przepisów wprowadzających e-receptę oraz receptę transgraniczną.

Ekspertka rządu RP przy Komisji Europejskiej w pracach nad dyrektywą transgraniczną oraz przy Światowej Organizacji Zdrowia w międzyrządowej grupie roboczej ds. badań i rozwoju.

Obecnie prowadzi m.in. zajęcia w ramach kursów specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w zakresie prawnych aspektów wystawiania recept oraz ich odpowiedzialności zawodowej. Wykładowczyni prawa medycznego.

Prowadzi pro bono sprawy kobiet, którym odmówiono dostępu do świadczeń zdrowotnych.